SKARTACE DOKUMENTŮskartaci dokumentů provádíme v sídle naší firmy v Příbrami (v Průmyslovém parku Příbram)

Trápí Vás, že nevíte co s hordami dokumentů (s citlivými či osobními údaji), které již nepotřebujete nebo po uvedení v platnost nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) dokonce nesmíte uchovávat?


My Vám nabízíme skartování papírových dokumentů až do stupně utajení typu 2 = důvěrné. Ať jste živnostník, malá firma nebo velká společnost, skartaci Vašich dokumentů provádíme v uzavřené zabezpečené budově s kontrolou pohybu osob a na certifikovaném skartovacím stroji. Sídlo naší firmy, kde skartaci (uložení, znehodnocení, zabalení a odeslání ke zpracování) provádíme, naleznete v Příbrami v ulici K Podlesí č. p. 550.Chcete-li pošetřit své zádové svalstvo a ruce, ...

... my k Vám pošleme naší dodávku, a rádi Vaše dokumenty naložíme a odvezeme k nám. Snadno a bez práce se tak zbavíte přebytečných dokumentů.

STUPEŇ UTAJENÍ URČENO PRO ... VELIKOST ŘEZU
TYP 1
vyhrazené
... interní podnikové dokumenty proužky 6 mm nebo menší
TYP 2
důvěrné
... důvěrné písemnosti nebo osobní údaje proužky 2 mm a menší nebo příčný řez 4 x 60 mm
TYP 3
tajné
... spisy podléhající utajení, které jsou pro organizaci existenčně důležité příčný řez 2 x 15 mm nebo menší
TYP 4
přísně tajné
... dokumenty klasifikované jako tajné, pro které platí výjimečně vysoké bezpečnostní požadavky příčný řez 0,8 x 13 mm nebo menší

Příklady dob archivace dokumentů


5 let se uchovávají např. účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy nebo účetní záznamy, kterými účetní jednotka dokládá formu vedení účetnictví


10 let se uchovávají účetní závěrky, výroční zprávy a daňové doklady rozhodné pro stanovení daně z přidané hodnoty


30 let se uchovávají mzdové listy a další záznamy potřebné pro účely důchodového pojištění


archiválie

- jsou dokumenty, které byly vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům či trvalé hodnotě vybrány ve veřejném zájmu k trvalému uložení

- jsou to např. dokumenty o vzniku a zániku podnikatelského subjektu (zakladatelské dokumenty, stanovy, jednací řády, dokumenty o přeměnách, o likvidaci a zániku,…), protokoly a zápisy z jednání statutárního nebo dozorčího orgánu, zápisy z valných hromad, dokumenty o majetku podnikatelského subjektu, dokumenty o vlastnictví nemovitého majetku, ochranné známky, ...

Ceník


naložení dokumentů (u vás)130 Kč / h.
dopravapo Příbrami zdarma
mimo Příbram 10 Kč / km
skartování dokumentů3 Kč / kg  (skartovaného materiálu)
1 kg papíru = zhruba 200 listů A4

Dokumenty


skartovací stroj skartovaný materiál skartovaný materiál skartovaný materiál doprava (materiálu ke skartaci) doprava (materiálu ke skartaci) SKARTACE DOKUMENTŮ ....... KALNEX CZ s.r.o. ....... skartacedokumentupribram.cz
2018 ....... 2021 © skartacedokumentupribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz